Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

It - Andy Muschietti (2017) - Το Αυτό

Horror - Τρόμου  ⭐7.5 /10
  It's a horror movie based on the 1986 novel by Stephen King, directed by Andy Muschietti...
  It's a remake of the 1990 movie. This is considered as the "Chapter One" and the next one is coming up on September 6, 2019. The visual effects, the plot and the performance of Bill Skarsgård as Pennywise the Dancing Clown (It) are truly amazing.

  Plot
  In a town called Derry seven children are terrorized by this being incarnated as a clown calling itself "Pennywise the Dancing Clown" and appears every 30 years to feed with human flesh. This creature gets power from humans' fears, so these children become friends and are called to face their owns in order to survive and kill it.

  The switch horror, comedy and social scenes are often and well directed. Also this film has been released 30 years after the first movie like this creature does! Watch this movie and "You'll float too"... enJoy  Awards
Won: Best Horror
Nominated: Best Youth Performance (young actress Sophia Lillis) Best Adapted Screenplay

  About the Movie
Running Time: 2 hours and 15 minutes
Directed by: Andy Muschietti
Based on: Novel "It" by Stephen King
Music by: Benjamin Wallfisch
Visual Effects by: Nicholas Brooks

Watch trailer here


- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -
  Είναι μια ταινία τρόμου βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1986 του Stephen King, σκηνοθεσία του Andy Muschietti...
  Μια νέα έκδοση της ταινίας του 1990. Θεωρείται ως το "Κεφάλαιο Ένα" και το επόμενο έρχεται στις 6 Σεπτεμβρίου, 2019. Τα οπτικά εφέ, η πλοκή και η ερμηνεία του Bill Skarsgård ως Pennywise ο Κλόουν που Χορεύει (Το Αυτό) είναι πραγματικά εκπληκτικά.

  Πλοκή
  Σε μια πόλη που ονομάζεται Derry εφτά παιδιά τρομοκρατούνται από αυτό το ον ενσαρκωμένο ως κλόουν που αυτοαποκαλείται "Pennywise ο Κλόουν που Χορεύει" και εμφανίζεται κάθε 30 χρόνια για να τραφεί με ανθρώπινη σάρκα. Αυτό το πλάσμα παίρνει δύναμη από τους φόβους των ανθρώπων, έτσι τα παιδιά γίνονται φίλοι και καλούνται να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους και να το σκοτώσουν. 

  Η εναλλαγή τρομακτικών, αστείων και κοινωνικών σκηνών είναι συχνή και καλά σκηνοθετημένη. Επιπλέον αυτή η ταινία κυκλοφόρησε 30 χρόνια μετά την πρώτη ταινία όπως κάνει και αυτό το πλάσμα! Παρακολουθείστε την ταινία και "Θα επιπλεύσετε κι εσείς"...

  Βραβεία
Κέρδισε ως: Η Καλύτερη Ταινία Τρόμου
Υποψηφιότητα: Καλύτερη Ερμηνεία Νεολαίας (η νεαρή ηθοποιός Sophia Lillis), Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο

  Σχετικά με την Ταινία
Διάρκεια: 2 ώρες και 15 λεπτά
Σκηνοθεσία: Andy Muschietti
Βασισμένο στο: Μυθιστόρημα "Το Αυτό" του Stephen King
Μουσική: Benjamin Wallfisch
Οπτικά Εφέ: Nicholas Brooks

Παρακολουθείστε το τρέιλερ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου